ഈ കൊച്ചു ജാലകത്തിലൂടെ ഒരു മെഴുകുതിരി നാളമായ് വെട്ടം വിതറിടാം....

Visitors

Sunday, May 27, 2012

അകലുന്നു എൻ മനം


കരയനൊരുങ്ങുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ
ഇരുൾ നിറക്കുന്നു എൻ കണ്ണുകളിൽ
കരയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു
എങ്കിലും-
അറിയാതൊരു തുല്ലി ഊർന്നു വീണു
ജീവിതം നയിക്കുന്നതെങ്ങോട്ടെന്നരിയാതെ
കാലത്തിൻ രൂപമായ് പെയ്തിടുന്നു.
ഞനിന്നെവിടേക്ക് പൊയ്കയെന്ന്
അറിയാതെ-
എൻ മനം നിനക്കായ് വെൻബിടുന്നു.
ജന്മം കൊണ്ടു ഞൻ നിർഭാഗ്യവാനൊ
എന്നും എനിക്കീ കനവുകൾ മാത്രം
വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുംതോറും
എൻ-
നിലതെറ്റി വീഴുമെൻ ജീവിതത്തിൽ.
ജീവന്റെ നാളം അകലുകയയ്
എന്നും-
ജീവിത സഖി നീ അകന്നിടുന്നോ...

No comments:

Post a Comment